muzyka

Muzyka rozwija procesy poznawcze u dzieci

Badanie przeprowadzone w Boston Children’s Hospital wskazuje na korelację między wczesną edukacją muzyczną dzieci a lepszymi funkcjami wykonawczymi (element procesów poznawczych) zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Funkcje wykonawcze pozwalają człowiekowi szybko przetworzyć i zapamiętać informacje, regulować zachowanie, dokonywać dobrych wyborów, rozwiązywać problemy, planować i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb umysłu. Mimo, że wcześniejsze badania wykazały wpływ muzyki na rozwój procesów poznawczych dzieci, niewiele z tych badań skupiało się na funkcjach wykonawczych. Psychologia jak zawsze przychodzi w sukurs!

Ponieważ funkcje wykonawcze są mocnym wyznacznikiem sukcesu akademickiego, nawet bardziej niż IQ, wydaje nam się, że nasze odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla edukacji – mówi dr Nadine Gaab, współautor badań. Podczas gdy wiele szkół zmniejsza zakres godzinowy zajęć muzycznych i przeznacza więcej czasu na przygotowanie do zdania testów, wyniki naszych badań sugerują, że kształcenie muzyczne może pomóc dzieciom w ich przyszłym rozwoju akademickim.

Uczeni porównali 15 dzieci w wieku 9-12 lat, które przeszły edukację muzyczną (min. 2 lata regularnych zajęć muzycznych gry na instrumencie), z grupą kontrolną 12 dzieci bez takiej edukacji. (Dzieci średnio grały 5,2 lat i ćwiczyły 3,7 godziny tygodniowo; rozpoczynały w wieku 5-9 lat.) Ponadto porównano 15 dorosłych aktywnie zawodowych muzyków z 15 dorosłymi nie trudniącymi się muzyką. Żadna z grup kontrolnych nie posiadała wykształcenia muzycznego wykraczającego poza ogólne wymagania programu szkolnego.Ponieważ czynniki demograficzne mogły mieć wpływ na to czy dziecko otrzyma edukację muzyczną, uczeni dopasowali badane grupy względem wykształcenia rodziców, zatrudnienia (rodziców i samych badanych) i dochodu rodziny. Grupy, również dopasowane względem IQ, przeszły liczne testy poznawcze, a dzieci ponadto poddano badaniu funkcjonalnym magnetycznym rezonansem jądrowym (fMRI) podczas wykonywania testów.

Wyniki testów poznawczych pokazały, że dorośli muzycy oraz dzieci kształcone pod względem muzycznym osiągnęły lepsze rezultaty w wielu aspektach związanych z funkcjonowaniem wykonawczym. Ponadto badanie fMRI u dzieci wykazało wzmożoną aktywność mózgu w konkretnych obszarach kory przedczołowej, które utożsamiane są z funkcjami wykonawczymi.

Wyniki badań mogą mieć znaczenie dla dzieci i dorosłych mających trudności z funkcjami wykonawczymi, m.in. dzieci z ADHD lub osoby starsze  – mówi Gaab. – Przyszłe badania powinny określić czy muzyka może być wykorzystana jako narzędzie w terapii interwencyjnej dla takich osób.

Źródło: EurekAlert

Czy ten artykuł był przydatny?

Podziel się oceną! 🙂

Ocena: / 5. Głosów:

Adam J. Wichura

Adam J. Wichura

Językoznawca specjalizujący się w procesach poznawczych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu języka na wybory moralne jednostki. Ukończył językoznawstwo kognitywne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dodaj komentarz