Jak mózg uczy się, rozmawiając z samym sobą?

Ludzie, podobnie jak inne zwierzęta, posiadają ogromną zdolność uczenia się, która pozwala na zrozumienie nowych informacji zmysłowych w celu opanowania nowych umiejętności lub dostosowania się do ciągle...

Mroczne zakamarki psychologii pozytywnej

Ruch psychologii pozytywnej został zapoczątkowany w 1998 przez psychologa Martina Seligmana. U jego podłoża leży przekonanie, że „tradycyjna” psychologia zbyt mocno skupia się na zaburzeniach psychicznych...

Dobrobyt wzmacnia różnice między płciami

Zrozumienie czynników determinujących różnice płciowe na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej jest przedmiotem gorących debat akademickich i publicznych. Kontrowersje wokół tego zagadnienia rozpalają emocje...

psychologia

Psychologia introspektywna dla rozwoju osobistego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego oparta na technikach myślenia krytycznego w ocenianiu informacji, zjawisk, doświadczeń.