czlowiek.info

Tagpsychologia poznawcza

Psychologia poznawcza (kognitywna) zajmuje się procesem budowania i gromadzenia wiedzy na temat otoczenia wykorzystywanej w zachowaniu, podejmowaniu decyzji, tworzeniu bardziej złożonych struktur poznawczych.