czlowiek.info

Czym są randomizowane badania kontrolowane?

Czym są randomizowane badania kontrolowane i dlaczego warto o tym wiedzieć? Randomizowane badanie kontrolowane (RCT) to badanie, w którym pacjenci są losowo przypisywani do jednej z dwóch grup: pierwsza (grupa...

Czym jest rozumowanie dedukcyjne?

Rozumowanie dedukcyjne jest podstawową formą prawidłowego rozumowania. Dedukcja rozpoczyna się od ogólnego stwierdzenia lub hipotezy i bada możliwości osiągnięcia określonego, logicznego wniosku. Metoda...

Czym jest rozumowanie indukcyjne?

Rozumowanie indukcyjne jest przeciwieństwem rozumowania dedukcyjnego. Rozumowanie indukcyjne dokonuje szerokich uogólnień na podstawie konkretnych obserwacji. O ile konkluzja argumentu dedukcyjnego jest pewna...

słownik