mitoza

Zobacz podział komórki w filmie poklatkowym

Film przedstawia proces mitozy w komórkach pobranych z nabłonka wątroby świni. Jest to film poklatkowy o interwale 7 sekund między poszczególnymi klatkami, oznacza to, że cały proces trwa o wiele dłużej, ale nie jest normalnie dostrzegalny dla ludzkiego oka, ponieważ dzieje się zbyt wolno. Mikrotubule oznaczone zostały zieloną proteiną fluorescencyjną, natomiast chromatydy mają odcień jaskrawej czerwieni.

Film nakręcono skanującym laserowym mikroskopem konfokalnym Nikon C1si/TE2000 przez Nikon MicroscopyU

Ze słownika [http://portalwiedzy.onet.pl/]:

Metafaza (meta- + phásis ‘ukazanie się’) biol. faza mitozy i mejozy, w której podzielone chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego.Mikrotubule, składniki komórek eukariotycznych, wydłużone struktury, cylindryczne w kształcie, puste w środku, o średnicy 25 nm, różnej długości. Składają się z podjednostek zbudowanych z białka tubuliny. Wraz z mikrofilamentami i filamentami pośrednimi tworzą cytoszkielet komórek, występują również w rzęskach orzęsków i witkach komórek eukariotycznych, w centriolach i wrzecionie kariokinetycznym. Uczestniczą w wewnątrzkomórkowym transporcie substancji i wspomagają ruch organelli.

Chromatydy, siostrzane połówki podłużnie podzielonego chromosomu, które pod koniec podziału mitotycznego (mitoza) lub w czasie podziału mejotycznego (mejoza) rozchodzą się, dając początek nowym homologicznym chromosomom. Chromatyda jest kopią chromosomu powstającą w wyniku replikacji DNA, która ma miejsce przed każdym podziałem mejotycznym i mitotycznym.

Adam J. Wichura

Adam J. Wichura

Językoznawca specjalizujący się w procesach poznawczych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu języka na wybory moralne jednostki. Ukończył językoznawstwo kognitywne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dodaj komentarz