Wyuczona bezradność- jak sobie z nią skutecznie radzić?