usciskdloni

Uścisk dłoni pozwala zmierzyć wiek osoby

Silny uścisk dłoni może świadczyć o sile, pewności siebie, zdrowiu, ale też agresji. Według naukowców ze Stony University i Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), siła czyjegoś uścisku może również okazać się jednym z najlepszych sposobów na zmierzenie faktycznego wieku człowieka.

Naukowcy przeanalizowali dane dostarczone przez Health and Retirement Study (odbywające się co dwa lata badanie dot. zdrowia, zatrudnienia, emerytur, etc., 22,000 Amerykanów powyżej 50 roku życia). Badanych podzielono na dwie grupy: posiadających wykształcenie średnie lub wyższe, oraz posiadających wykształcenie poniżej średniego. Pod uwagę brano również płeć, rasę oraz wzajemne oddziaływanie wszystkich czynników.

Badanie wykazało, że białe kobiety w wieku 65 lat bez wykształcenia średniego, miały taki sam uścisk dłoni, jak starsze o cztery lata kobiety z wykształceniem min. średnim. Wynik sugeruje, że pod względem siły uścisku dłoni, obie grupy kobiet miały taki sam wiek pomimo różnej ilości lat, jednak kobiety metrycznie młodsze, starzały się o 4 lata szybciej z powodu słabszego wykształcenia.

Inne badanie dotyczyło ponad miliona szwedzkich nastolatków urodzonych w latach 1951-76, których uścisk dłoni mierzony był w ramach egzaminu przedpoborowego do wojska. Ci ze słabszym uściskiem osiągali znaczne gorsze rezultaty w takich dziedzinach jak: długość życia, zapadalność na choroby (m.in. psychiczne), długość pobytu w szpitalach czy centrach rehabilitacyjnych.



Co ciekawe, jakiekolwiek różnice w edukacji czy rasie pod względem siły uścisku dłoni, przestawały odgrywać rolę u ludzi, którzy osiągnęli 90 lat.

Poprzednie badania prowadzone przez Sandersona i Scherbova pokazały, że mierzenie wieku za pomocą ilości przeżytych przez osobę lat, nie bierze pod uwagę przeróżnych rozbieżności w procesie starzenia (weźmy np. Madonnę, która zdecydowanie nie “spełnia” stereotypowych kryteriów przynależności do swojej grupy wiekowej). Dzięki metodzie przedstawionej w tym badaniu, naukowcy mogą zidentyfikować normalnie niedostrzegalne różnice w starzeniu się różnych grup ludności.

“Naszym celem jest zmierzenie szybkości starzenia się różnych grup społecznych. Jeśli jakaś grupa starzeje się szybciej niż inna, próbujemy dociec dlaczego tak jest i spróbować opracować sposób postępowania, który mógłby im pomóc” – mówi Scherbov.

Badanie zostało sfinansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w ramach grantu, którego celem jest stworzenie nowych sposobów mierzenia procesu starzenia na podstawie takich cech jak długość życia, zdrowie, niepełnosprawność, etc.

źródło: PLOS ONE | foto: flickr

Adam J. Wichura

Adam J. Wichura

Językoznawca specjalizujący się w procesach poznawczych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wpływu języka na wybory moralne jednostki. Ukończył językoznawstwo kognitywne na Uniwersytecie Warszawskim.

Dodaj komentarz