Smutek i sposoby radzenia sobie z pokusą użalania się nad sobą