umysł

Trudna sztuka mówienia NIE

Mówienie NIE, wyznaczanie granic, asertywność, wierność własnym zasadom – te wszystkie pojęcia ładnie brzmią, gdy się o nich pisze, jednak stosowanie ich w praktyce jest niezwykle trudne. Wpływa na to

W szponach perfekcjonizmu

Elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmiennych warunków to cechy, bez których przetrwanie nie jest możliwe. I dotyczy to zarówno przetrwania na skalę gatunku jak i jednostki. Jeśli zaś jest

1 2 3 4